Sunt multe definiții pentru codependență, termenul a apărut la început în comunitățile AA/Al-Anon definind persoanele care sunt în relație cu un dependent, dar specialiștii sunt de acord acum că, codependența cuprinde manifestări comportamentale nu numai ale persoanelor aflate într-o relație cu un dependent, dar oriunde există o disfuncționalitate; dacă ai...