Expresia Libera

fact sheet – codependență

Distribuie

Eng

Co-dependency
Fact Sheet on co-dependency from Mental Health America:
Co-dependency is a learned behavior that can be passed down from one generation to another. It is an emotional and behavioral condition that affects an individual’s ability to have a healthy, mutually satisfying relationship. It is also known as “relationship addiction” because people with codependency often form or maintain relationships that are one-sided, emotionally destructive and/or abusive. Co-dependent behavior is learned by watching and imitating other family members who display this type of behavior.
Who Does Co-dependency Affect?
Co-dependency often affects a spouse, a parent, sibling, friend, or co-worker of a person afflicted with alcohol or drug dependence. Originally, co-dependent was a term used to describe partners in chemical dependency, persons living with, or in a relationship with an addicted person. Similar patterns have been seen in people in relationships with chronically or mentally ill individuals. Today, however, the term has broadened to describe any co-dependent person from any dysfunctional family.
What is a Dysfunctional Family and How Does it Lead to Co-dependency?
A dysfunctional family is one in which members suffer from fear, anger, pain, or shame that is ignored or denied. Underlying problems may include any of the following:
• An addiction by a family member to drugs, alcohol, relationships, work, food, sex, or gambling.

• The existence of physical, emotional, or sexual abuse.

• The presence of a family member suffering from a chronic mental or physical illness.
Dysfunctional families do not acknowledge that problems exist. They don’t talk about them or confront them. As a result, family members learn to repress emotions and disregard their own needs. They become “survivors.” They develop behaviors that help them deny, ignore, or avoid difficult emotions. They detach themselves. They don’t talk. They don’t touch. They don’t confront. They don’t feel. They don’t trust. The identity and emotional development of the members of a dysfunctional family are often inhibited
Attention and energy focus on the family member who is ill or addicted. The co-dependent person typically sacrifices his or her needs to take care of a person who is sick. When co-dependents place other people’s health, welfare and safety before their own, they can lose contact with their own needs, desires, and sense of self.

Questionnaire To Identify Signs Of Co-dependency

Please note that only a qualified professional can make a diagnosis of co-dependency; not everyone experiencing these symptoms suffers from co-dependency.

1. Do you keep quiet to avoid arguments?
2. Are you always worried about others’ opinions of you?
3. Have you ever lived with someone with an alcohol or drug problem?
4. Have you ever lived with someone who hits or belittles you?
5. Are the opinions of others more important than your own?
6. Do you have difficulty adjusting to changes at work or home?
7. Do you feel rejected when significant others spend time with friends?
8. Do you doubt your ability to be who you want to be?
9. Are you uncomfortable expressing your true feelings to others?
10. Have you ever felt inadequate?
11. Do you feel like a “bad person” when you make a mistake?
12. Do you have difficulty taking compliments or gifts?
13. Do you feel humiliation when your child or spouse makes a mistake?
14. Do you think people in your life would go downhill without your constant efforts?
15. Do you frequently wish someone could help you get things done?
16. Do you have difficulty talking to people in authority, such as the police or your boss?
17. Are you confused about who you are or where you are going with your life?
18. Do you have trouble saying “no” when asked for help?
19. Do you have trouble asking for help?
20. Do you have so many things going at once that you can’t do justice to any of them?

From http://www.mentalhealthamerica.net/go/codependency Handout compiled by Teresa Kleffner, MSW, LCSW. St. Louis Counseling and Wellness. www.stlcw.com

Ro

Traducere

Fișă pentru codependență

Codependența este un comportament învățat care poate fi transmis de la o generație la alta. Este o condiție emoțională și comportamentală care afectează abilitatea fiecăruia de a întreține relatii interumane sănătoase. Codependența mai este cunoscută ca și „dependență de relații” deoarece persoanele codependente tind să inițieze și să mențină relații care sunt distructive emoțional și/sau abuzive. Comportamentele codependente se învață prin observarea și imitarea membrilor familiei care manifestă aceste comportamente.

Cine este afectat de codependență?

Codependența afectează, de obicei, partenerul, părintele, ruda, prietenul, colegul de muncă sau persoana dependentă de alcool sau droguri. Inițial, termenul de codependență a fost folosit ca să descrie persoanele dependente de o substanță chimică, persoanele care trăiesc cu aceștia sau care se află în relație cu ei. Tipare asemănătoare au fost observate ănsă și la persoanele aflate în relație cu indivizi cu boli cronice și mentale. Totuși, în zilele noastre, termenul de codependență și-a extins caracteristicele asupra tuturor persoanelor care provin din orice familie disfunctionala.

Ce înseamnă o familie disfuncțională și cum dezvoltă aceasta codependența?

O familie disfuncțională este aceea în care membrii suferă de frică, furie, durere sau rușine care este ignorată și negată. Problemele de fond pot presupune următoarele:

 • o adicție a unui membru al familie de droguri, alcool, relații, muncă, mâncare, sex, jocuri de noroc
 • prezența abuzului fizic, emoțional, sexual
 • un membru al familiei care suferă de boli cronice fizice sau mentale

Familiile disfuncționale nu conștientizează existența problemelor. Nu vorbesc despre probleme și nici nu le înfruntă. Drept consecință, membrii familiei învață să își reprime emoțiile și să își ignore propriile nevoi. Ei devin „supraviețuitori”. Dezvoltă comportamente care îi ajută să nege, să ignore sau să evite emoțiile dificile. Se desprind de realitate. Nu vorbesc. Nu ating. Nu înfruntă. Nu simt. Nu se încred. Identitatea și dezvoltarea emoțională a membrilor unei familii disfuncționale sunt, de cele mai multe ori, inhibate.

Atenția și energia tuturor se îndreaptă asupra membrului bolnav sau dependent. Persoana codependentă își sacrifică de obicei propriile nevoi pentru a avea grijă de persoana bolnavă. Când codependenții pun mai presus de ei sănătatea, bunăstarea și siguranța celorlalți, ei pot pierde contactul cu propriile nevoi, dorințe sau sentiment de sine.

Chestionar pentru identificarea comportamentelor codependente

Vă rog să luați în considerare faptul că doar o persoană calificată poate diagnostica codependența, nu toate persoanele care manifestă aceste comportamente suferă de codependență.

 1. Păstrezi tăcerea pentru a evita cearta?
 2. Ești mereu îngrijorat(ă) de „părerea” celorlalți despre tine?
 3. Ai trăit vreodată cu o persoană care avea probleme cu alcoolul/drogurile?
 4. Ai trăit vreodată alături de cineva care te lovea sau te deprecia?
 5. Sunt mai importante opiniile celorlalți decât ale tale proprii?
 6. Ai dificultăți să te adaptezi la schimbările ce apar la muncă sau acasă?
 7. Te simți respins(ă) când persoanele importante pentru tine petrec timp cu prietenii lor?
 8. Te îndoiești de abilitatea ta de a fi cine vrei tu să fii?
 9. Te simți confortabil să îți exprimi sentimentele adevărate în fața celorlalți?
 10. Te-ai simțit vreodată nepotrivit(ă)?
 11. Te simți o „persoană rea” când faci o greșeală?
 12. Ai dificultăți să primești complimente sau cadouri?
 13. Te simți umilit(ă) când copilul sau partenerul tău greșește?
 14. Crezi că oamenii din viața ta ar eșua fără eforturile tale constante?
 15. Îți dorești frecvent ca cineva să te ajute să termini ce ai de făcut?
 16. Ai dificultăți să vorbești cu autoritățile, ca poliția sau șeful tău?
 17. Ești confuz despre cine ești și în ce direcție te îndrepți în viața ta?
 18. Îți este greu să spui „nu” când ți se cere ajutorul?
 19. Îți este greu să ceri ajutorul?
 20. Ai în defășurare atât de multe proiecte în același timp, încât nu știi de care să te ocupi?

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Deschide conversatia